Obisk / Visit: Khenchen Lama Rinpoche

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...


 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Z veseljem vam sporočamo, da nas bo med 30. septembrom in 4. oktobrom obiskal Khenchen Lama Rinpoče.

Program
- 30. 9. 2016 ob 17:30: Iniciacija Čenreziga
- 1 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Mandžušrija
- 2. 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Vadžrasatve
- 3. 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Mahakale
- 4. 10. 2016 ob 17:30: Učenje o jogi sanjanja
 
Iniciacije Čenreziga se lahko udeleži vsak in prejme blagoslov, za prejem same iniciacije pa je potrebno imeti zatočišče. Za iniciacjo Mandžušrija, Vadžrasatve in Mahakale je potrebno imeti zatočišče. Učenje o jogi sanj je odprto za vse.

Prijava: office@dharmaling.org
Število mest je omejeno, potrebna predhodna prijava.
Vstopnina: prostovoljni prispevki.
Več informacij: 040 125 512.

Kratek življenjepis

Khenchen Lama Rinpoče prihaja iz Khama (vzhodni Tibet). Že v zgodnjem otroštvu je kazal neobičajno sočutje in nagnjenje k meditaciji. Pri treh letih ga je predstojnik Nyingma tradicije, Njegova svetost Sera Yangtul Rinpoče, prepoznal kot reinkarnacijo Padme Dagnage Lingpe – visokega Rinpočeja iz linije Nyingma. Padma Dagnaga Lingpa je bil reinkarnacija Nupchena Sangyeja Yesheja – enega od petih najožjih učencev Padmasambhave in ustanovitelja linije jogijev tibetanskega budizma. 

Khenchen Lama Rinpoče je 25 let študiral in prakticiral predvsem budistično filozofijo in meditacijo, pa tudi logiko, medicino, astrologijo, jezike, slovnico, leksikografijo, ples in  dramo. V tistem obdobju mu je njegov korenski učitelj, Njegova svetost Jigmed Phuntsok Rinpoče, 10 let nudil učenja in navodila na budistični univerzi Larung. Rinpoče je med študijem vsako leto dva do tri mesece preživel v tihem samotnem umiku, skupaj približno štiri leta. Potem ko je prejel naslova khenchen in khenpo, je učil debato, astrologijo, sutro in vadžrajano v mnogih samostanih in centrih na Tibetu, v Nepalu, Indiji, Maleziji, Singapurju, na Kitajskem in v Združenih državah.


Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

We are happy to announce that between 30 September and 4 October, we will receive a visit from Khenchen Lama Rinpoche.
 
Program
- 30. 9. 2016 at 17:30: Initiation of Chenrezig
- 1 10. 2016 at 17:30: Initiation of Manjushri
- 2. 10. 2016 at 17:30: Initiation of Vajrasattva
- 3. 10. 2016 at 17:30: Initiation of Mahakala
- 4. 10. 2016 at 17:30: Teaching about Dream Yoga
 
Anyone can join the initiation of Chenrezig and get the blessing, but to take the initiation, one needs to have taken refuge. Initiations of Manjushri, Vajrasattva and Mahakala all require to have taken refuge. The teaching about Dream Yoga is open to all.

Registration at: office@dharmaling.org
Limited place available, registration necessary.
Fee donation based.
More information: +386 40 125 512
 
Short biography

Khenchen Lama Rinpoche comes from Kham (Eastern Tibet). Since very early childhood he displayed unusual compassion and inclination towards meditation. At the age of three, the head of Nyigma lineage - His Holiness Sera Yangtul Rinpoche recognized Khenchen Rinpoche as a reincarnation of Padma Dagnag Lingpa - a high Rinpoche of Nyigma lineage. Padma Dagnag Lingpa was a reincarnation of Nupchen Sangye Yeshe, one of the five closest disciples of Padmasambhava and the founder of the yogi lineage of Tibetan Buddhism. 

Khenchen Lama Rinpoche studied and practiced for 25 years primarily Buddhist philosophy and meditation, but also logic, medicine, astrology, languages, grammar, lexiocography, dance, and drama. During this time his root teacher His Holiness Jigmed Phuntsok Rinpoche provided him with teachings and instructions over a period of ten years at Larung Buddhist University. While studying, Rinpoche spent two to three months each year in silent solitary retreat summing up to about four years of retreat in total. After receiving his khenpo and khenchen titles, Khenchen Lama taught debate, astrology, sutra and tantra at many different monasteries and centers in Tibet, Nepal, India, Malaysia, Singapore, China and the United States. 


All the best, Dharmaling Slovenia

____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing