Dharmaling - tedenski program / weekly program 12.9.2016 - 18.9.2016

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...


 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

V našem centru se lahko do nadaljnjega vsak delavnik od ponedeljka do petka pridružite praksi Prostracij pred 35 Budami, med 9:30 in 10:15. Prosimo za predhodno prijavo.


* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- TOREK, 13. september -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 14. september -
18:00 - 19:00 = Srčna sutra & Praksa Medicinskega Bude

- ČETRTEK, 15. september -
18:00 - 19:00 = Meditacija - Shine / Vipassana & ljubeča prijaznost


- PETEK, 16. september -
Mahajana vodila (polna luna, lunin mrk). Priporočeni čas za začetek obreda: 05:50.


- SOBOTA, 17. september -
09:00 - 10:00 = Samajavadžra
10:00 - 10:50 = Očiščevalne prakse: 35 Bud in Vadžrasatva (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

* Obisk: Khenchen Lama Rinpoče *

Vse zainteresirane, ki se še niste prijavili, prosimo, da se čim prej prijavite za program iniciacij in učenje, ker so prosta mesta že skoraj zasedena.

Program
- 30. 9. 2016 ob 17:30: Iniciacija Čenreziga
- 1 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Mandžušrija
- 2. 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Vadžrasatve
- 3. 10. 2016 ob 17:30: Iniciacija Mahakale
- 4. 10. 2016 ob 17:30: Učenje o jogi sanjanja

Iniciacije Čenreziga se lahko udeleži vsak in prejme blagoslov, za prejem same iniciacije pa je potrebno imeti zatočišče. Za iniciacjo Mandžušrija, Vadžrasatve in Mahakale je potrebno imeti zatočišče. Učenje o jogi sanjanja je odprto za vse.

Prijava: slovenia@dharmaling.org
Število mest je omejeno, potrebna predhodna prijava.
Vstopnina: prostovoljni prispevki.
Več informacij: 040 125 512.

Kratek življenjepis

Khenchen Lama Rinpoče prihaja iz Khama (vzhodni Tibet). Že v zgodnjem otroštvu je kazal neobičajno sočutje in nagnjenje k meditaciji. Pri treh letih ga je predstojnik Nyingma tradicije, Njegova svetost Sera Yangtul Rinpoče, prepoznal kot reinkarnacijo Padme Dagnage Lingpe – visokega Rinpočeja iz linije Nyingma. Padma Dagnaga Lingpa je bil reinkarnacija Nupchena Sangyeja Yesheja – enega od petih najožjih učencev Padmasambhave in ustanovitelja linije jogijev tibetanskega budizma.

Khenchen Lama Rinpoče je 25 let študiral in prakticiral predvsem budistično filozofijo in meditacijo, pa tudi logiko, medicino, astrologijo, jezike, slovnico, leksikografijo, ples in dramo. V tistem obdobju mu je njegov korenski učitelj, Njegova svetost Jigmed Phuntsok Rinpoče, 10 let nudil učenja in navodila na budistični univerzi Larung. Rinpoče je med študijem vsako leto dva do tri mesece preživel v tihem samotnem umiku, skupaj približno štiri leta. Potem ko je prejel naslova khenchen in khenpo, je učil debato, astrologijo, sutro in vadžrajano v mnogih samostanih in centrih na Tibetu, v Nepalu, Indiji, Maleziji, Singapurju, na Kitajskem in v Združenih državah.


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

Until further notice, you can join the Prostrations to 35 Buddhas at our Centre, every weekday from Monday to Friday, 9:30 a.m. - 10:15 a.m. Please register before joining us.


* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- TUESDAY, 13 September -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY,14 September -
18:00 - 19:00 = Heart sutra; Medicine Buddha Practice

- THURSDAY, 15 September -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana) &  Loving kindness

- FRIDAY, 16 September -
Mahayana Precepts (Full Moon, lunar eclipse). Recommended time to begin the practice: 05:50

- SATURDAY, 17. september -
09:00 - 10:00 = Samayavajra
10:00 - 10:50 = Purification practices: 35 Buddhas & Vajrasattva (pre-registration required, please call +386 40 125 512)


* Visit: Khenchen Lama Rinpoče *
If you are interested in joining the programe and didn't register yet, please do so as soon as possible, because the space is almost full.

Program
- 30. 9. 2016 at 17:30: Initiation of Chenrezig
- 1 10. 2016 at 17:30: Initiation of Manjushri
- 2. 10. 2016 at 17:30: Initiation of Vajrasattva
- 3. 10. 2016 at 17:30: Initiation of Mahakala
- 4. 10. 2016 at 17:30: Teaching about Dream Yoga

Anyone can join the initiation of Chenrezig and get the blessing, but to take the initiation, one needs to have taken refuge. Initiations of Manjushri, Vajrasattva and Mahakala all require to have taken refuge. The teaching about Dream Yoga is open to all.

Registration at: slovenia@dharmaling.org
Limited place available, registration necessary.
Fee donation based.
More information: +386 40 125 512

Short biography

Khenchen Lama Rinpoche comes from Kham (Eastern Tibet). Since very early childhood he displayed unusual compassion and inclination towards meditation. At the age of three, the head of Nyigma lineage - His Holiness Sera Yangtul Rinpoche recognized Khenchen Rinpoche as a reincarnation of Padma Dagnag Lingpa - a high Rinpoche of Nyigma lineage. Padma Dagnag Lingpa was a reincarnation of Nupchen Sangye Yeshe, one of the five closest disciples of Padmasambhava and the founder of the yogi lineage of Tibetan Buddhism.

Khenchen Lama Rinpoche studied and practiced for 25 years primarily Buddhist philosophy and meditation, but also logic, medicine, astrology, languages, grammar, lexiocography, dance, and drama. During this time his root teacher His Holiness Jigmed Phuntsok Rinpoche provided him with teachings and instructions over a period of ten years at Larung Buddhist University. While studying, Rinpoche spent two to three months each year in silent solitary retreat summing up to about four years of retreat in total. After receiving his khenpo and khenchen titles, Khenchen Lama taught debate, astrology, sutra and tantra at many different monasteries and centers in Tibet, Nepal, India, Malaysia, Singapore, China and the United States.


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing