Dharmaling - tedenski program / weekly program 26.9.2016 - 2.10.2016

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE, INICIACIJE in UČENJE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- TOREK, 27. september -
18:00 - 18:30 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)
18:30 - 19:00 = Praksa Čenreziga
19:00 - 19:40 = Praksa Jamantake (potrebna Iniciacija; prosimo prinesite besedilo s seboj)

* Obisk - Khenchen Lama Rinpoche *
Ker Iniciacije vzamemo za to, da bi izvajali ustrezne prakse, bomo zagotovili besedila sadan vsakega Bude (donacije za kritje stroškov tiska so dobrodošle). Iniciacije so na podlagi donacij - priporočamo vsaj 10 eur na iniciacijo (več je seveda dobrodošlo); v kolikor ne morete prispevati takšnega zneska, nas prosimo o tem obvestite in poskrbeli bomo, da se boste Iniciacij lahko udeležili za kakršnokoli donacijo, ki jo lahko prispevate.
Za vsako Iniciacijo je potrebna vstopnica, ki jo lahko dobite v torek ob času praks v našem Centru, ali pa med 17:00 in 17:20, pred pričetkom Iniciacije. Po pričetku Iniciacij so vrata zaprta, zato kasnejši vstop ne bo možen.

- PETEK, 30. september -
17:30 = Iniciacija Čenreziga

- SOBOTA, 1. oktober -
09:00 - 10:00 = Samajavadžra
10:00 - 10:50 = Očiščevalne prakse: 35 Bud in Vadžrasatva (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)
17:30 = Iniciacija Mandžušrija

- NEDELJA, 2. oktober -
17:30 = Iniciacija Vadžrasatve

- PONEDELJEK, 3. oktober -
17:30 = Iniciacija Mahakale

- TOREK, 4. oktober -
17:30 = Učenje o jogi sanjanja
Knjižnica Bežigrad


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES, INITIATIONS & TEACHING *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- TUESDAY, 27 September -
18:00 - 18:30 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)
18:30 - 19:00 = Chenrezig Practice
19:00 - 19:40 = Yamantaka Practice (Initiation required; please bring your own text)


*Visit of Khenchen Lama Rinpoche*
As we are taking the Initiations to also practice them, we will provide the texts of the sadhanas of each Buddha (donation welcome to cover the printing cost). Initiations are donations based - we recommend at least 10 eur per initiation (more is of course welcome); if you are not able to pay this amount, do not hesitate to let us know and we will ensure that you can join the venue for as much as you are able to donate.
A ticket is required for each initiation - they will be available during the Tuesday practice at the Centre, or between 17:00 and 17:20 on Friday, before the Initiation begins. After the beginning of the Initiation doors will be closed, so a later arrival is not possible.

- FRIDAY, 30 September -
17:30 = Initiation of Chenrezig

- SATURDAY, 1 October -
09:00 - 10:00 = Samayavajra
10:00 - 10:50 = Purification practices: 35 Buddhas & Vajrasattva (pre-registration required, please call +386 40 125 512)
17:30 = Initiation of Manjushri

- SUNDAY, 2 October -

17:30 = Initation of Vajrasattva

- MONDAY, 3 October -
17:30 = Initiation of Mahakala

- TUESDAY, 4 October -
17:30 = Teaching on Dream Yoga
Knjižnica Bežigrad


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing