Dharmaling - tedenski program / weekly program 12.12.2016 - 18.12.2016

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- TOREK, 13. december -
06:35 - 07:20 = Mahajana vodila (polna luna), Hvalnice Tari, Ganden La Gja Ma
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 14. december -
18:00 - 19:00 = Srčna sutra & Praksa Mandžušrija

- ČETRTEK, 15. december -
18:00 - 19:00 = Meditacija - Shine / Vipassana & ljubeča prijaznost

- PETEK, 16. december -
18:00 - 18:50 = Očiščevalne prakse: 35 Bud in Vadžrasatva (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

- SOBOTA, 17. december -
17:00 - 18:00 = Mahakala
18:00 - 18:30 = Kralj Gesar
18:30 - 19:00 = Jamantaka

- NEDELJA,  18. december -
**Izlet**
Vsi toplo vabljeni na skupen izlet in druženje v nedeljo.
Zbrali se bomo ob 9:40 pred našim Centrom na Pavšičevi ulici 41, in šli na enega od hribov blizu Ljubljane; Šmarno goro, Krim ali drug podoben hrib. Izbrali bomo pot z največ 1:15 ure hoje do vrha, ki ima na vrhu tudi kočo. Za več podrobnosti nas pokličite na 040 125 512.


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- TUESDAY,  13 December -
06:35 - 07:20 = Mahayana precepts, Praises to Tara, Ganden Lha Gya Ma
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)

- WEDNESDAY, 14 December -
18:00 - 19:00 = Heart sutra; Manjushri Practice

- THURSDAY, 15 December -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana) &  Loving kindness

- FRIDAY, 16 December -
18:00 - 18:50 = Purification practices: 35 Buddhas & Vajrasattva (pre-registration required, please call +386 40 125 512)

- SATURDAY, 17 December -
17:00 - 18:00 = Mahakala
18:00 - 18:30 = King Gesar
18:30 - 19:00 = Yamantaka

- SUNDAY, 18th December -
**Walk**
Everyone warmly welcome to a group walk and socializing on Sunday.
We will meet at 09:40 in front of our Centre at Pavšičeva 41 and go to one of the hills near Ljubljana; Šmarna gora, Krim or a similar hill. We will choose a path with max 1h15 of walk to the top and which also has a cottage. For more information contact us at 040 125 512.


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2016 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing