Dharmaling - tedenski program / weekly program 5.6.2017-11.6.2017

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...


 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* UČENJE, PRAKSE IN SAKA DAWA *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- TOREK, 6. junij -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 7. junij -
18:00 - 19:00 = Srčna sutra & Praksa Tare

- ČETRTEK, 8. junij -
18:00 - 19:00 = Meditacija - Shine / Vipassana & ljubeča prijaznost


- PETEK, 9. junij -
*SAKA DAWA: praznovanje Rojstva, Razsvetljenja in Parinirvane Gospoda Bude*
04:20 - 05:00 = Mahajana vodila (polna luna), Ganden La Gja Ma; Čaščenje Tare
17:30 - 20:00 = Učenje: "Opuščanje štirih navezanosti"
Branje praks ob Saka Dawi (Prakse Zelene Tare, Čenreziga in Srčne Sutre)
Druženje (piškoti in sokovi)
Toplo vabljeni, da prinesete kakšen vegetarijanski prigrizek, sadje, sok ali drugo dobroto.


- SOBOTA, 10. junij -
17:00 - 18:00 = Samajavadžra
18:00 - 19:00 = Očiščevalne prakse


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* TEACHING, PRACTICES & SAKA DAWA *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- TUESDAY, 6 June -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY, 7 June -
18:00 - 19:00 = Heart sutra; Tara Practice

- THURSDAY, 8 June -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana) &  Loving kindness

- FRIDAY, 9 June -
*Saka Dawa: celebration of the Birth, Enlightenment and Parinirvana of Lord Buddha*
04:20 - 05:00 = Mahayana Precepts (Full Moon, Buddha Day), Ganden Lha Gya Ma; Praises to Tara
17:30 - 20:00 = Teaching: "Parting from the Four Attachments"
Recitation of practices at the occasion of Saka Dawa (Practices of Green Tara, Chenrezig and Heart Sutra)
Socializing (cookies & juice)
You are warmly welcome to bring a vegetarian snack, fruits, juice or other food.


- SATURDAY, 10 June -
17:00 - 18:00 = Samayavajra
18:00 - 19:00 = Purification practices


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing