Dharmaling - tedenski program / weekly program 19.3.2018-25.3.2018

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- TOREK, 20. marec -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)

- ČETRTEK, 22. marec -
18:00 - 18:30 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)
18:30 - 19:00 = Praksa Tare

- NEDELJA, 25. marec -
09:00 - 12:30 = Mini umik
09:00 - 10:00 Prvi sklop meditacije: Shine 30 min, odmor, Vipassana 30 min
10:00 - 10:15 Odmor za vodo in čaj
10:15 - 11:15 Ogled posnetka učenja Shenpena Rinpočeja
11:15 - 11:30 Odmor za vodo in čaj
11:30 - 12:30 Drugi sklop meditacije: Shine 30 min, odmor, Vipassana 30 min
Potrebna predhodna prijava na telefon 040 125 512.

*100 milijonov kratkih manter Vadžrasatve*
Z veseljem vam sporočamo, da so menihi iz samostana Kharnang v Tibetu zaključili recitacijo 100 milijonov kratkih manter Vadžrasatve za Shenpena Rinpočeja. Kot verjetno veste, je Shenpen Rinpoče prepoznan kot Tulku Lame Genduna Rabgjeja iz samostana Kharnang, ki je do kitajske okupacije vodil tantrični del samostana Kharnang. Zato je to še posebej pozitivno.
http://www.dharmaling.org/en/news/122-vajrasattva-mantra-accumulation-for-shenpen-rinpoche-completed

Učenci Shenpena Rinpočeja nadaljujemo z recitacijo mantre Vadžrasatve, številke sporočate enako kot doslej.
O koristih recitacije mantre Vadžarasatve lahko več preberete tukaj: https://www.lamayeshe.com/article/benefits-vajrasattva-practice-0 (v angleščini).


Z najboljšimi željami, Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- TUESDAY, 20 March -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)

- THURSDAY, 22 March -
18:00 - 18:30 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)
18:30 - 19:00 = Tara Practice

- SUNDAY, 25 March -
09:00 - 12:30 = Mini Retreat
09:00 - 10:00 First meditation session: Shine 30 min, pause, Vipassana 30 min
10:00 - 10:15 Break for water and tea
10:15 - 11:15 Recorded Teaching by Shenpen Rinpoche
11:15 - 11:30 Break for water and tea
11:30 - 12:30 Second meditation session: Shine 30 min, pause, Vipassana 30 min
Pre-registration required, please call +386 40 125 512.

*100 millions short Vajrasattva mantras*
We are happy to report that the monks from the Kharnang monastery in Tibet concluded the recitation of 100 million short Vajrasattva mantras for Shenpen Rinpoche. As you probably know, Shenpen Rinpoche is recognised as the Tulku of Lama Gendun Rabgye who was leading the Tantric section of the Kharnang monastery before the Chinese occupation. So this is especially positive.
http://www.dharmaling.org/en/news/122-vajrasattva-mantra-accumulation-for-shenpen-rinpoche-completed

We as the students of Shenpen Rinpoche continue with the recitation of the Vajrasattva mantra; please report the numbers in the same way as before.
More about the benefits of reciting the Vajrasattva mantra: https://www.lamayeshe.com/article/benefits-vajrasattva-practice-0


All the best, Dharmaling Slovenia

____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing