Dharmaling - tedenski program / weekly program 22.9. - 28.9.2014

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PONEDELJEK, 22. september -

18:00 - 18:25 = Meditacija - smrt in minljivost
18:30 - 18:55 = Meditacija - umirjenost uma (Shine)


- TOREK, 23. september -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 24. september -
06:00 - 06:40 = Mahajana vodila (mlaj); Ganden La Gja Ma; Čaščenje Tare
18:00 - 18:25 = Meditacija - umirjenost uma (Shine ali Vipassana)
18:30 - 19:15 = Očiščevalne prakse (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

- ČETRTEK, 25. september -
18:00 - 18:25 = Meditacija - ljubeča prijaznost
18:30 - 19:00 = Branje Srčne sutre; Praksa Tare


- SOBOTA, 27. september
** Mini umik **
09:00 - prvi sklop meditacije: Shine 25 min, odmor 5 min, Vipassana 25 min
10:00 - odmor 30 min (čaj in piškoti)
10:30 - ogled posnetka učenja Shenpena Rinpočeja na temo meditacije
11:30 - odmor 30 min (čaj in piškoti)
12:00 - drugi sklop meditacije: Shine 25 min, odmor 5 min, Vipassana 25 min
13:00 - odmor 30 min (čaj in piškoti)
13:30 - zaključek
Priporočena donacija: 19 €
Informacije in prijave na: slovenia@dharmaling.org ali na 040 125 512.


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

- MONDAY, 22nd September -

18:00 - 18:25 = Meditation - death and impermanence
18:30 - 18:55 = Meditation - mental quietness (Shine)


- TUESDAY, 23rd September  -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY,  24th September -
06:00 - 06:40 = Mahayana Precepts (New Moon); Ganden Lha Gya Ma; Praises to Tara
18:00 - 18:25 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana)
18:30 - 19:15 = Purification practices (pre-registration required to +386 40 125 512)

- THURSDAY, 25th September -
18:00 - 18:25 = Meditation - Loving kindness
18:30 - 19:00 = Reading the Heart Sutra; Tara Practice

- SATURDAY, 27th September -
** Mini Retreat**
09:00 - first meditation session: Shine 25 min, break 5 min, Vipassana 25 min
10:00 - break 30 min (tea&cookies)
10:30 - recorded Teaching by Shenpen Rinpoche on the topic of meditation
11:30 - break 30 min (tea&cookies)
12:00 - second meditation session: Shine 25 min, break 5 min, Vipassana 25 min
13:00 - break 30 min (tea&cookies)
13:30 - end
Recommended donation: 19 €
Information and registration: slovenia@dharmaling.org  or +386 (0)40 125 512.

Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


You received this newsletter because you have subscribed to it.
Would you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org
Copyright 2014 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing