Dharmaling - tedenski program / weekly program 13.10. - 19.10.2014

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...
(
 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PONEDELJEK, 13. oktober -

18:00 - 18:25 = Meditacija - smrt in minljivost
18:30 - 18:55 = Meditacija - umirjenost uma (Shine)


- TOREK, 14. oktober -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 15. oktober -
18:00 - 18:25 = Meditacija - umirjenost uma (Shine ali Vipassana)
18:30 - 19:15 = Očiščevalne prakse (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

- ČETRTEK, 16. oktober -
18:00 - 18:25 = Meditacija - ljubeča prijaznost
18:30 - 19:15 = Srčna sutra; Praksa Medicinskega Bude


- PETEK, 17. oktober -
17:30 - 19:00 = Učenje: Srčna sutra
(Ker je Shenpen Rinpoče v tujini, bo učenje potekalo prek videokonference.)
15 minut po koncu učenja = Lama Čöpa & Tsog

- SOBOTA, 18. oktober -
09:30 - 11:00 = ** Praksa osvoboditve živali **
Praksa osvoboditve živali nam omogoča udejanjanje prijaznosti in sočutja do živali: rešimo jih pred tem, da bi bile ubite za hrano. Majhne živali kupimo v trgovini, jih odnesemo v naravo, naredimo posebno prakso, sestavljeno iz molitev, dobrih želja in recitacije manter, in jih izpustimo.
Prosimo za predhodno prijavo.
Priporočena donacija, namenjena nakupu živali, ki jih bomo izpustili: 5 € / osebo.
Zbor: Pred Budističnem centrom Dharmaling na Melikovi 1 v Ljubljani ob 9:30. Priporočamo, da imate s seboj armafleks.
Prijava in informacije: slovenia@dharmaling.org ali 040 125 512.


Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

- MONDAY, 13th October -

18:00 - 18:25 = Meditation - death and impermanence
18:30 - 18:55 = Meditation - mental quietness (Shine)


- TUESDAY, 14th October -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY, 15th October -
18:00 - 18:25 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana)
18:30 - 19:15 = Purification practices (pre-registration required to +386 40 125 512)

- THURSDAY, 16th October -
18:00 - 18:25 = Meditation - Loving kindness
18:30 - 19:15 = Heart Sutra; Medicine Buddha Practice

- FRIDAY, 17th October -
17:30 - 19:00 = Teaching: The Heart Sutra
(As Shenpen Rinpoche is abroad, the teaching will take place via videoconference.)
15 minutes after the teaching ends = Lama Chöpa & Tsog

- SATURDAY, 18th October -
9:30 - 11:00 = **Animal Liberation practice**
Animal Liberation practice allows us to practice kindness and compassion towards animals: we save them from being killed for food. We buy small animals at a shop, take them to the nature, do a special practice with prayers, good wishes and recitation of mantras, and release them.
Registration required.
Recommended donation, intended for the purchase of the animals to be released: EUR 5 / person.
Starting point: in front of the Dharmaling Buddhist Centre at Melikova 1, Ljubljana at 9:30 a.m. Please bring a camping foam mat, if possible.
Registration and information: slovenia@dharmaling.org or +386 40 125 512


All the best, Dharmaling Slovenia

You received this newsletter because you have subscribed to it.
Would you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org
Copyright 2014 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing