Dharmaling - tedenski program / weekly program 8.12.2014 - 14.12.2014

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PONEDELJEK, 8. december -

18:00 - 18:25 = Meditacija - smrt in minljivost
18:30 - 18:55 = Meditacija - umirjenost uma (Shine)


- TOREK, 9. december -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 10. december -
18:00 - 18:25 = Meditacija - umirjenost uma (Shine ali Vipassana)
18:30 - 19:15 = Očiščevalne prakse (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

- ČETRTEK, 11. december -
18:00 - 18:25 = Meditacija - ljubeča prijaznost
18:30 - 19:15 = Srčna sutra; Praksa Medicinskega Bude


PETEK, 12. december -
18:00 - 19:30 = Lama Čöpa & Tsog


- SOBOTA, 13. december -
** jutro, posvečeno Tari **
9:00 - 10:00 = Praksa Tare
10:00 - 10:30 = odmor (čaj & piškoti)
10:30 - 11:30 = Praksa Tare

** Namenitev dohodnine **
Eden od najpreprostejših načinov, kako lahko pomagate Budistični kongregaciji Dharmaling v Sloveniji, je, da ji namenite 0,5% svoje dohodnine. V obrazec, ki že vsebuje Dharmalingove podatke, vnesite še svoje podatke in ga podpišite. Obrazec lahko dobite tule: http://www.dharmaling.org/en/downloads (Predizpolnjen obrazec za namenitev dela dohodnine). Pošljite ga svojemu davčnemu uradu (seznam davčnih uradov in naslovov: http://www.fu.gov.si/kontakti/). Obrazec lahko vložite tudi prek sistema e-davki.
Če je mogoče, to storite še do konca tega leta, saj bo tako država vašo odločitev upoštevala že pri odmeri dohodnine za leto 2014.
 
Če ne morete ugotoviti, kateri davčni urad je pristojen glede na vaše prebivališče, preprosto pošljite oziroma prinesite izpolnjen obrazec Budistični kongregaciji Dharmaling, mi pa ga bomo namesto vas posredovali pristojnemu davčnemu uradu. Tako lahko znatno podprete naše dejavnosti. Če ne namenite 0,5 % dohodnine, bo šel ta delež v proračun in država ga bo porabila po svoji izbiri, zatorej ne morete ničesar izgubiti. Tudi če trenutno npr. niste zaposleni, bo vaša sedanja odločitev o doniranju prišla v poštev, ko boste začeli plačevati dohodnino. Če ste v preteklosti ta obrazec že izpolnili in posredovali naprej (kar lahko preverite tudi na vaši odločbi za dohodnino), vam postopka ni potrebno ponoviti.


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

- MONDAY, 8 December -

18:00 - 18:25 = Meditation - death and impermanence
18:30 - 18:55 = Meditation - mental quietness (Shine)


- TUESDAY, 9 December -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY, 10 December -
18:00 - 18:25 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana)
18:30 - 19:15 = Purification practices (pre-registration required to +386 40 125 512)

- THURSDAY, 11 December -
18:00 - 18:25 = Meditation - Loving kindness
18:30 - 19:15 = Heart sutra; Medicine Buddha Practice

- FRIDAY, 12 December -
18:00 - 19:30 = Lama Chöpa & Tsog

- SATURDAY, 13 December -
** morning dedicated to Tara **
9:00 - 10:00 = Tara Practice
10:00 - 10:30 = breka (tea & cookies)
10:30 - 11:30 = Tara Practice


** Income tax dedication **
One of the easiest ways to help the Buddhist Congregation Dharmaling in Slovenia is to dedicate 0.5% of your tax income to it. Insert your data into the form which is already filled in with Dharmaling’s data, and sign it. You can get the form here: http://www.dharmaling.org/en/downloads (the title of the form is: Predizpolnjen obrazec za namenitev dela dohodnine). Send it to your tax office (the list of tax offices and addresses: http://www.fu.gov.si/kontakti/). You can submit the form via the e-davki system too.
If possible, please do this before the end of this year, as in this way the state will consider your decision already for the income tax for the year 2014.
If you cannot establish which tax office is competent, given your place of residence, simply send or bring the filled form to the Dharmaling Buddhist Congregation and will we pass it to the competent tax office for you. In that way you can substantially support our activities. If you don't dedicate 0,5 % of the income tax, this share will go into the budget and the state will spend it by its choice, so there is nothing to lose. Even, if you are e.g. currently not employed, your present decision on donating will be considered once you start paying the income tax. If in the past you already filled in this form and passed it forward (which you can check also on your income tax decision), you don’t need to repeat the procedure.


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


You received this newsletter because you have subscribed to it.
Would you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org
Copyright 2014 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing