Dharmaling - tedenski program / weekly program 25.5.2015 - 31.5.2015

Print
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Skupina tibetanskih menihov iz samostana Sera Jey je ta teden še v Sloveniji, zato do petka, 29. maja rednih praks ne bo.

Izdelovanje peščene mandale
si lahko ogledate še 26. in 27. maja, v Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana
Menihi izdelujejo peščeno mandalo Bude Sočutja, Čenreziga (Avalokitešvare).
Ogled izdelovanja mandale je možen vsak dan od 10. ure do 18. ure.
Priporočena je donacija 7€.
Obred uničenja mandale bo 27. maja popoldne.

Sveti plesi (Čam)
* Torek, 26. maj, 20:00, Gledališče Koper, mala dvorana, Koper. Vstopnice bodo na voljo eno uro pred predstavo ali pa jih je možno kupiti tudi na spletu: http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=spored&item=78
* Četrtek, 28. maj, 20:00, Kino Udarnik, Maribor. Vstopnice bodo na voljo eno uro pred predstavo.

Drugi dogodki:
* Obred za dolgo življenje Lame Shenpena Rinpočeja, 25. maj, ob 18:00, Budistični center Dharmaling, Ljubljana. Vsakdo je dobrodošel, besedilo pa lahko recitirajo le tisti, ki so vzeli Zatočišče.
Podroben urnik dogodkov najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/sl/tibetanski-menihi-v-sloveniji

* REDNE PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PETEK, 29. maj -
18:00 - 19:30 = Lama Čöpa & Tsog


- SOBOTA, 30. maj -
*Prakse za Shenpena Rinpočeja*
18:00 - 18:55 = Praksa Medicinskega Bude
19:00 - 19.30 = Praksa Bude Amitajusa


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

The group of Tibetan monks from Sera Jey monastery is still in Slovenia this week, so there will be no regular practices until Friday, the 29 May.

The making of the sand mandala
can be viewed on 26 and 27 May, at the Slovene Etnographic Museum, Ljubljana
The monks are making the sand mandala of Buddha Chenrezig (Avalokiteshvara).
The making of mandala can be viewed every day from 10:00 to 18:00.
The recommended donation is 7€.
The ritual of dissolution of the mandala will be on 27 May in the afternoon.

Sacred dances (Cham)
* Tuesday, 26 May, 20:00, Gledališče Koper, small stage, Koper. Tickets will be available 1 hour before the event or they can be bought online here: http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=spored&item=78
* Thursday, 28 May, 20:00, Kino Udarnik, Maribor. Tickets will be available 1 hour before the event.

Other events:
* Long Life Puja for Lama Shenpen Rinpoche, 25 May, at 18:00, Buddhist Center Dharmaling, Ljubljana.
Everyone is welcome to join, but only those who have taken Refuge may recite the text.

The detailed schedule can be viewed here: http://www.dharmaling.org/en/tibetan-monks-in-slovenia


* REGULAR PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.


- FRIDAY, 29 May -
18:00 - 19:30 = Lama Chöpa & Tsog

- SATURDAY, 30 May -
*Practices for Shenpen Rinpoche*
18:00 - 18:55 = Medicine Buddha Practice
19:00 - 19:30 = Amitayus Practice


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


You received this newsletter because you have subscribed to it.
Would you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing