Dharmaling - tedenski program / weekly program 28.9.2015 - 4.10.2015

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version will be below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* UČENJA IN PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Melikova 1.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PONEDELJEK, 28. september -

*Mahajana vodila (polna luna, lunin mrk). Priporočeni čas za začetek obreda: 6.05
18:00 - 18:25 = Meditacija - smrt in minljivost
18:30 - 18:55 = Meditacija - umirjenost uma (Shine)


- TOREK, 29. september -
18:00 - 19:00 = Meditacija - umirjenost uma (Shine & Vipassana)

- SREDA, 30. september -
18:00 - 18:25 = Meditacija - umirjenost uma (Shine ali Vipassana)
18:30 - 19:15 = Očiščevalne prakse (potrebna predhodna prijava, telefon 040 125 512)

- ČETRTEK, 1. oktober -
18:00 - 18:25 = Meditacija - ljubeča prijaznost
18:30 - 19:15 = Srčna sutra; Praksa Čenreziga 


- PETEK, 2. oktober -
17:30 - 19:00 = Učenje: "Način življenja Bodisatve 5"
(Ker je Shenpen Rinpoče v tujini, bo učenje potekalo prek videokonference.)


- SOBOTA, 3. oktober -
*Prakse za Shenpena Rinpočeja*
18:00 - 18:45 = Samajavadžra
18:50 - 19.20 = Praksa Bude Amitajusa


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* TEACHINGS AND PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Melikova 1.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

- MONDAY, 28 September -

*Mahayana Precepts (Full Moon, lunar eclipse). Recommended time to begin the practice: 6:05
18:00 - 18:25 = Meditation - death and impermanence
18:30 - 18:55 = Meditation - mental quietness (Shine)


- TUESDAY, 29 September -
18:00 - 19:00 = Meditation - mental quietness (Shine & Vipassana)


- WEDNESDAY, 30 September -
18:00 - 18:25 = Meditation - mental quietness (Shine or Vipassana)
18:30 - 19:15 = Purification practices (pre-registration required to +386 40 125 512)

- THURSDAY,  1 October -
18:00 - 18:25 = Meditation - Loving kindness
18:30 - 19:15 = Heart sutra; Chenrezig Practice

- FRIDAY, 2 October -
17:30 - 19:00 = Teaching: "The Bodhisattva Way of Life 5"
(As Shenpen Rinpoche is abroad, the teaching will take place via videoconference.)


- SATURDAY, 3 October -
*Practices for Shenpen Rinpoche*
18:00 - 18:45 = Samayavajra
18:50 - 19:20 = Amitayus Practice


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing