Obvestilo / Notice

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...


 
===== English version below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Zaskrbljeni smo, da ste morda prejeli eno ali več e-poštnih sporočil z vabili na dogodke, ki jih ne organiziramo mi, čeprav se niste prijavili na noben poštni seznam, da bi prejemali takšne informacije. Pripetilo se je namreč, da je nekdo, ki je zapustil Dharmaling, morda nepooblaščeno uporabil e-poštne naslove oseb, ki so dale dovoljenje za obveščanje o naših aktivnostih, s tem da je te naslove pridobil kot član Dharmalinga.

Ko je zapustil Dharmaling, je ustanovil novo versko skupnost, proti čemur seveda nimamo nič, razen tega, da je za svoje oglaševanje morda uporabil naš poštni seznam. Poleg tega določeni člani ali simpatizerji te skupnosti širijo klevete o Dharmalingu in/ali njegovem predstojniku, Shenpenu Rinpočeju.

Ker želimo zaustaviti takšne govorice, ki so lahko zelo škodljive za razvoj dragocene Darme, smo vam na voljo za pojasnila, zato vas vabimo, da se na nas obrnete z vsemi morebitnimi vprašanji.

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija

Kontakt: 040 125 512
___________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

We would like to express our concern if you have received one or several emails inviting you to events we were not organising, without having subscribed to any mailing list to be informed about them. It happened that someone who left Dharmaling might have without authorisation used the email address you allowed to be used for our activities and which he got while being part of Dharmaling.

After leaving Dharmaling, he created a new religious community, which of course we have nothing against, only that he might have used our mailing list for his advertising. Furthermore, some members or sympathizers of this community are spreading gossips about Dharmaling and/or its abbot, Shenpen Rinpoche.

In order to stop such gossips, which can be very harmful to the development of precious Dharma, we are available for clarifications, so please do not hesitate to contact us with any questions you might have.

Best wishes,
Dharmaling Slovenia
 

Contact: +386 (0)40 125 512
____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2015 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing