Turneja tibetanskih menihov v Sloveniji (20-24.11.2018) / Tibetan monks tour in Slovenia (20-24.11.2018)

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Slovensko Društvo za podporo Tibetu bo v Sloveniji gostilo Turnejo svetih umetnosti Himalaje (Himalayan Sacred Arts for Peace Tours) v sodelovanju z Budistično kongregacijo Dharmaling. Omenjena turneja menihov iz Sera Jey samostana (Ngari Khangtsen) vključuje gledališki predstavi in izdelovanje peščene mandale. Dogodki se bodo odvili v Ljubljani in Kopru.
 
Umetnost je največkrat namenjena izražanju posameznikovih čustev in občutkov, sveta umetnost Himalaje pa prek slikanja, kiparjenja, petja, plesa ipd., poskuša razgraditi nevednost, ego in samoljubje z upodabljanjem modrosti in sočutja v obliki natančno začrtanih obredov.
 
Končni cilj teh budističnih praks Mahajane je koristiti čutečim bitjem. Menihi upajo, da bodo s predstavljanjem svetih umetnosti dosegli večjo publiko in tako širnemu svetu predstavili modrost in sočutje himalajske kulture. Njihov glavni namen je torej širjenje modrosti in duhovnosti ljudstev z območja Himalaje.
 
Poleg tega želijo zbrati sredstva za gradnjo nove knjižnice in za dnevne potrebe menihov na jugu Indije (bivališča, čista voda, zdravljenje, izobraževanje).
 
Urnik
Menihi bodo v Sloveniji od 20. do 24. novembra 2018 (od torka do vključno sobote).

Izdelovanje peščene mandale Medicinskega Bude (Sangye Menla)
Od 20. do 23. novembra (torek - petek), vsak dan od 9:30h do 18:00h in 24. novembra (sobota) od 9:30h do 11:00h.
Uničenje mandale bo v soboto ob 11:00h.
Budistični center Dharmaling, Pavšičeva 41, Ljubljana.

Delavnica izdelovanja peščenih mandal
23. november (petek), ob 17:00h,
Budistični center Dharmaling, Pavšičeva 41, Ljubljana
Predhodna registracija gsm: 040 125 512 ali e-pošta: info@podpora-tibetu.org

Tri zgodbe iz Ngarija, gledališko-glasbeni nastop, primeren tudi za otroke
20. november (torek) ob 20:00h SiTi Teater BTC, Ljubljana,
24. november (sobota) ob 20:00h, Gledališče Koper, mala dvorana, Koper.
Vstopnice bodo na voljo eno uro pred predstavo, možno jih bo kupiti tudi na spletu. Vstopnice za ljubljansko predstavo so že naprodaj! https://www.sititeater.si/drugo/tri-zgodbe-iz-ngarija/ Vstopnice za koprsko predstavo bodo v kratkem naprodaj tukaj: http://www.gledalisce-koper.si/sl/spored/
 
Izdelovanje peščene mandale Medicinskega Bude 
Peščene mandale ponazarjajo palače posameznega Bude, Njegovega spremstva in Njegovih razsvetljenih dejavnosti. Mandale so ustvarjene z barvastim peskom in vsak vidik mandale ima simbolni pomen. Menihi bodo izdelali peščeno mandalo Medicinskega Bude (Sangye Menla).
Video - https://youtu.be/VJKC5Bw20nE
 
Tri zgodbe iz Ngarija, predstava za odrasle in otroke
V čudovitem in čarobnem vzdušju 6 menihov, 3 glasbeniki in 3 nastopajoči skupaj s pripovedovalcem oživijo legende himalajskega območja. Slišali bomo o stopinjah jetija v snegu in o čarovniku, ki pusti svoje stopinje v skali. Srečali bomo živali, ki govorijo jezik ljudi, kot tudi druga nenavadna bitja.
Napovednik - https://youtu.be/efShfUV6ba0
 
Delavnica – uvod v umetnost izdelovanja barvastih peščenih mandal
Ta dvourna delavnica je primerna za otroke, stare 8 in več let ter tudi za odrasle. Menihi bodo predstavili starodavne tehnike izdelave mandale. Z medsebojnim drgnjenjem stožcev, napolnjenih z barvastim peskom, izrišejo zapletene vzorce. Udeleženci bodo lahko vadili izdelavo preprostih vzorcev, kot je npr. roža.
 
Več podatkov (tu bo objavljenih več dogodkov): https://www.facebook.com/pg/drustvozapodporotibetu/events/
gsm: 040 125 512
e-pošta: info@podpora-tibetu.org,

S prijaznimi pozdravi,

___________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

Tibet Support Group Slovenia will host Himalayan Sacred Arts for Peace Tours's in Slovenia in cooperation with Buddhist Congregation Dharmaling. This tour of Tibetan Buddhist monks from Sera Jey Monastery (Ngari Khangtsen) contains theatre shows and making a sand mandala.  Events will take place in Ljubljana and in Koper. 
 
While art is typically used to express an individual’s emotions and feelings, Himalayan sacred art, through painting, sculpting, chanting, dance, etc. is used to dissolve ignorance, ego and self-cherishing by manifesting wisdom and compassion through meticulous ritual.
 
The ultimate aim of these Buddhist practices of the Great Vehicle is to benefit sentient beings. By introducing these sacred arts in a non-sectarian way, the monks hope to reach a greater audience in order to manifest the wisdom and compassion of the Himalayan culture with the world. Thus, their main purpose is to share and promote the wisdom and spirituality of the Himalayan people.
 
Other aims of this tour are to raise funds to build a new library, and as always, to raise funds for the daily necessities of monks in South India.
 
Timetable
The monks will be in Slovenia from 20th to 24th of November 2018 (from Tuesday until including Saturday).

Making of the sand mandala of Medicine Buddha (Sangye Menla).
From 20th until 23rd of November (Tuesday - Friday), each day from 9:30h until 18:00h and 24th of November (Saturday) from 9:30h until 11:00h.
Dissolution of mandala will be on Saturday at 11:00h.
Dharmaling Buddhist centre, Pavšičeva 41, Ljubljana.

Workshop – making of the sand mandalas
23rd of November (Friday), at 17:00h,
Dharmaling Buddhist centre,  Pavšičeva 41, Ljubljana
Registration in advance gsm: 040 125 512 or email: info@podpora-tibetu.org

Three Tales of Ngari, theatre performance with music, suitable also for children
20th of November (Tuesday) at 20:00h SiTi Teater BTC, Ljubljana,
24th of November (Saturday) at 20:00h, Theatre Koper, small hall, Koper.
Tickets will be available one hour before the show, it will be possible to buy them also on-line. Tickets for the show in Ljubljana are already on sale: https://www.sititeater.si/drugo/tri-zgodbe-iz-ngarija/ Tickets for the show in Koper will be on sale soon here: http://www.gledalisce-koper.si/sl/spored/
 
Making the Medicine Buddha sand mandala 
Sand Mandalas symbolically represent the palaces of a specific Buddha, His entourage and His enlightened activities. Mandalas are created by using coloured sand, and every aspect of the mandala has a symbolic meaning. The monks wil make the sand mandala of the Medicine Buddha (Sangye Menla).
Video - https://youtu.be/VJKC5Bw20nE
 
Three Tales of Ngari, a show for children and adults alike
In a wonderful and magical atmosphere, 6 monks, 3 musicians and 3 performers, with the assistance of a narrator, bring to life legends of this Himalayan region. We will hear about footsteps  of  the  yeti  in snow, and a magician who leaves his footprints in rock. We will also meet animals who speak the language of men, as well as other extraordinary beings.
Trailer - https://youtu.be/efShfUV6ba0
 
A workshop introducing the art of coloured sand mandalas
This workshop is suitable for children as from age 8 as well as adults. In two hour sessions, the monks present the ancient technique of Mandala creation. By rubbing against cones filled with coloured sand, the monks draw complex designs. The participants can practice the creation of simple designs, like a flower for example.
 
More information (here more events will be posted): https://www.facebook.com/pg/drustvozapodporotibetu/events/
gsm: 040 125 512
e-mail: info@podpora-tibetu.org,

Kind Regards,

____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2018 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing