Dharmaling - tedenski program / weekly program 17.6.2019-23.6.2019

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Danes je Saka Dawa, dan, ko se spominjamo Rojstva, Razsvetljenja in Parinirvane Bude Šakjamunija. Na takšne posebne dneve je karma močno pomnožena, zato je priporočljivo, da opravljamo čim več praks, na primer prakso Šestih Popolnosti ali Osvoboditve živali. Rinpoče priporoča tudi, da se zavežemo, da se bomo odpovedali mesu in izdelkom, ki izhajajo iz trpljenja ali ubijanja živali.

* SAKA DAWA in PRAKSE *
Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

- PONEDELJEK, 17. junij -
15:00 - 19:00 = Saka Dawa - Rojstvo, Razsvetljenje in Parinirvana Bude Šakjamunija
15:00 - 16:45 - Recitacija Suter
16:45 - 17:00 - Odmor
17:00 - 18:00 - Kratko video Učenje Shenpen Rinpočeja in branje praks ob Saka Dawi (prakse Zelene Tare, Čenreziga in Srčne Sutre)
18:00 - 19:00 - Druženje (piškoti in čaj)
Toplo vabljeni, da prinesete kakšen vegetarijanski prigrizek, sadje, sok ali drugo dobroto.

- TOREK, 18. junij -
18:00 - 18:30 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)

- ČETRTEK, 20. junij -
18:00 - 18:30 = Praksa Mandžušrija
18:30 - 18:50 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)

- SOBOTA, 22. junij -
18:00 - 19:30 = Lama Čopa & Tsog


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

Today is Saka Dawa, the day when we remember the Birth, Enlightenment and Parinirvana of Buddha Shakyamuni. On such special days the karma is strongly multiplied, so it is recommended to engage in as many practices as possible, for example the Six Perfections and Animal Liberation. Rinpoche also recommends to commit to giving up meat and other products coming from torturing and killing animals.

* SAKA DAWA & PRACTICES *
The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

- MONDAY, 17 June -
15:00 - 19:00 = Saka Dawa - Birth, Enlightenment and Parinirvana of Buddha Shakyamuni
15:00 - 16:45 - Sutra recitation
16:45 - 17:00 - Break
17:00 - 18:00 - Short Teaching by Shenpen Rinpoche and recitation of practices at the occasion of Saka Dawa (practices of Green Tara, Chenrezig and Heart Sutra)
18:00 - 19:00 - Socializing (cookies & tea)
You are warmly welcome to bring a vegetarian snack, fruits, juice or other food.

- TUESDAY, 18 June -
18:00 - 18:30 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)

- THURSDAY, 20 June -
18:00 - 18:30 = Manjushri Practice
18:30 - 18:50 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)

- SATURDAY, 22 June -
18:00 - 19:30 = Lama Chöpa & Tsog


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.org


You received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2018 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing