Poletni seminar na Madžarskem / Summer Seminar in Hungary

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

Obveščamo vas, da je na poletnem seminarju z Lamo Shenpenom Rinpočejem na Madžarskem od 4. do 11. avgusta 2019 še nekaj prostih mest. Zato pohitite, če se želite prijaviti!

Tema: Potovanje onkraj konvencij

»Ves svoj obstoj – enako kot tudi vse prejšnje – preživljamo ujeti in navezani na konvencije te samsarične resničnosti. Pot do Razsvetljenja nas s katere koli točke, v kateri smo trenutno, pripelje onkraj konvencij, pri tem pa nas uči, kako smo ustvarjali in še ustvarjamo svojo navidezno resničnost. To – ostro in jasno – potovanje, podkrepljeno z najvišjo motivacijo Bodičite, ne bo razočaralo naše želje, da bi dosegli mir, in veščih prijemov, s katerimi bomo pomagali kolikor mogoče mnogim čutečim bitjem.« Lama Shenpen Rinpoče

Seminar bo interaktiven, v obliki vprašanj in odgovorov. Na takšen način bomo pokrili veliko število tem, s posebnim poudarkom na vsakdanjih življenjskih situacijah.
Poleg tega se bomo pod vodstvom Rinpočeveje žene spoznali s čudovitim svetom gemoterapije.

Število mest je omejeno na 25, v dvo- in triposteljnih sobah in s tremi vegetarijanskimi obroki na dan. Stroške bomo razdelili med vse udeležence. Na koncu seminarja bomo Lami skupaj izročili donacijo, ki jo vsak prispeva po svojih zmožnostih. Lama Shenpen Rinpoče ne prodaja Darme, kot tega tudi v preteklosti ni delal. Vsak se v skladu s svojim osebnim prepričanjem odloči, koliko ceni Darmo – ki je dejansko ni mogoče izmeriti v denarju. Ni dobro, če človek ne more prejeti dragocenih učenj Darme zaradi svoje finančne situacije. Seveda pa je tudi za prostor treba pokriti stroške, in več ko je udeležencev, manj plača vsak posameznik.

Če se želite udeležiti seminarja ali imate kakšno vprašanje, pišite na hungary@dharmaling.org ali pokličite +36 30 878 9047.
 
Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

We are happy to inform you that there are a few places left at the summer seminar with Lama Shenpen Rinpoche in Hungary, from August 4 to 11, 2019. So please hurry up if you wish to register!

Topic: A journey beyond convention.

„We do spend our entire existence – as we spent all previous ones – caught and attached by the conventions of this samsaric reality. The Path to Enlightenment brings us from wherever we are beyond any conventions, teaching us how we did and do create our illusory reality. Substantiated by the highest motivation of Bodhicitta, this journey – sharp and clear – cannot fail our wishes for Peace and skillful means to help as many sentient beings as possible.” Lama Shenpen Rinpoche

The seminar will be interactive, in the form of the questions and answers. In that way a large number of topics will be covered, but with a special focus on daily life situations.
In addition, with the guidance of Rinpoche's wife, we can get an insight into the wonderful world of gemmotherapy.

Places are limited in 25 people in rooms with 2-3 beds and vegetarian meals 3 times a day. Costs will be split between the participants. Donations will be offered together for the Lama at the end of the seminar according to the possibilities of individuals. Lama Shenpen Rinpoche does not sell the Dharma as He never did. According to personal faith, all can decide how much is the Dharma - in fact, cannot be measured in money - worth for him or her. It is not good if one cannot have the precious Dharma teachings because of own financial situation. Of course, there are operational costs that have to be paid for the place and the more the participants the less the individuals have to pay.

If you would like to attend or if you have any questions, please contact us at hungary@dharmaling.org, +36 30 878 9047

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.orgYou received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2018 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing