Dve učenji in dve praksi / Two teachings & two practice sessions

Natisni
... *  DHARMALING Newsletter  * ...

 
===== English version below =====

Dragi Darma prijatelji, lepo pozdravljeni!

* UČENJA (zoom) *

- PETEK, 13. avgust -
17:00 - 18:30 = Darma čaj ob petih z Rinpočejem
Neformalen pogovor o vprašanjih, povezanih z Darmo. V angleščini. Videokonferenca (zoom).

- NEDELJA, 15. avgust -
15:00 - 16:30 = Učenje Gešeja Khedupa
Učenje bo potekalo prek videokonference (zoom). V angleščini.* PRAKSE (v Centru + zoom) *

- TOREK, 10. avgust -
19:00 - 19:30 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)

- ČETRTEK, 12. avgust -
18:00 - 18:30 = Praksa Medicinskega Bude
18:30 - 18:50 = Meditacija - umirjenost uma (Vipassana & Shine)


Mesečni koledar najdete na povezavi: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
Če ni navedeno drugače, so vsa učenja in prakse v Budističnem centru Dharmaling v Ljubljani, Pavšičeva 41.
Meditacije in učenja so odprti za vse. Za očiščevalne prakse in prakse posameznih Bud je potrebno, da imate Zatočišče. Za Lama Čöpo je potrebno dovoljenje Predstojnika.

**Prosimo, ne pozabite, da je Darma sicer brezplačna, vendar jo lahko brezplačno zagotavljamo samo, če nam pri tem pomagajo tisti, ki si to lahko privoščijo. Zato se zahvaljujemo vsem tistim, ki nas podpirate, da lahko zagotavljamo program, najemamo prostore, jih ogrevamo in plačujemo ostale stroške. ** Donacije dobrodošle na račun: Budistična kongregacija Dharmaling, Pavšičeva 41, Ljubljana, SI56 0202 1025 4674 673 (NLB d.d.)*


Kontakt: 040 125 512

Z najboljšimi željami,
Dharmaling Slovenija
____________________________
Budistična kongregacija Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Spletna Stran: http://www.dharmaling.org


Te novice ste prejeli, ker ste se nanje naročili. Kadar koli se lahko odjavite tako, da svoj e-naslov vnesete v obrazec za odjavo v desnem stolpcu na naši spletni strani.

==================== ENGLISH VERSION ====================

Dear Dharma friends, many greetings!

* TEACHINGS (zoom) *

- FRIDAY, 13 August -
17:00 - 18:30 = 5'o clock Dharma tea with Rinpoche
Informal discussion about Dharma-related issues. In English. Videoconference (zoom).

- SUNDAY, 15 August -
15:00 - 16:30 = Teaching by Geshe Khedup
The teaching will take place via video conference (zoom). In English.

* PRACTICES (at the Centre + zoom) *

- TUESDAY, 10 August -
19:00 - 19:30 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)

- THURSDAY, 12 August -
18:00 - 18:30 = Medicine Buddha Practice
18:30 - 18:50 = Meditation - mental quietness (Vipassana & Shine)


The monthly calendar is available here: http://www.dharmaling.org/forums/index.php?app=calendar
If not specified differently, all teachings and practices are at the Dharmaling Buddhist Centre of Ljubljana, Pavšičeva 41.
Meditations and teachings are open to all. For Purification practices and practices of individual Buddhas you need to have taken Refuge. For Lama Chöpa you need approval from the Abbot.

**Please, do not forget that Dharma is free, but we can provide it free of charge only with the help of those who can afford to help us. Therefore we would like to thank all who support us so we can keep up our program, rent premises, heat them and pay all other expenses. ** Donations welcome to our account: Budisticna kongregacija Dharmaling, Pavsiceva 41, Ljubljana, Slovenia, acc. no. SI56 0202 1025 4674 673, SWIFT LJBASI2X (Bank: NLB d.d, Trg republike 2, Ljubljana, Slovenia).*


Contact: +386 (0)40 125 512.

All the best, Dharmaling Slovenia


____________________________
Buddhist Congregation Dharmaling
E-mail: office @ dharmaling.org
Web Site: http://www.dharmaling.orgYou received this newsletter because you subscribed to it.If you wish to unsubscibe, you can do so any time: just visit the Dharmaling web site and fill up the unsubcribe field on the right side of the web site.

 
Copyright 2018 © Buddhist Congregation Dharmaling. All rights reserved.
Powered by AcyMailing