^Back To Top

Newsletters

Definicija živali in njihove pravice – čuteča bitja

Smo Budistična kongregacija Dharmaling, torej največja budistična verska skupnost v Republiki Sloveniji, uradno registrirana od leta 2003  in ena od le šestih verskih skupnosti, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjen poseben sporazum.  Budizem je sicer ena od t.i. petih svetovnih religij (ki so razširjene po vsem planetu), budistično filozofijo in prakso pa zaznamuje spoštljiv odnos do vseh čutečih bitij, vključno z živalmi. Naše vodilo morda najbolj odraža znani rek Mahatme Gandhija: »“O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali. Bolj kot je bitje nemočno, bolj je upravičeno do zaščite s strani ljudi pred krutostjo človeške vrste.”  
 
V postopku strokovnega usklajevanja smo podali pripombe na novelo Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B) in tako pripomogli, da je bila najprej predlagana definicija, v skladu s katero so živali ne le »živa«, ampak tudi »čuteča bitja«. Zadnji del definicije je bil žal  pri obravnavi na vladi črtan. Menimo, da bi morali poslanci takšno rešitev ponovno vnesti v novelo SPZ. 
 
Poleg tega verjamemo, da bi lahko z amandmaji v zakonodajnem postopku storili še en pomemben korak naprej ter v Stvarnopravni zakonik zapisali, da imajo živali pravice, kot jih določa zakon. S tem bi po eni strani pripoznali, da živali niso le nekakšne »pritikline« ljudi, hkrati pa bi posamezne pravice moral določiti zakon, kar pomeni, da bi se glede vsake takšne pravice morala strinjati tudi večina v parlamentu. To bi zagotavljalo, da ureditev ne bi postala nelogična. Na ta način bi se Slovenija uvrstila med najbolj moderne države na področju pravne ureditve živali.

Copyright 2022  Buddhist Congregation Dharmaling